Een tijd geleden hebben de verenigingen Plattelands Jongeren Steenderen en Jong Gelre Hummelo & Keppel een stichting opgericht, namelijk Stichting Humstee. Deze overkoepelende stichting werd opgezet om samen grotere activiteiten/evenementen te organiseren.

Tegenwoordig zijn Jong Gelre Hummelo & Keppel en Plattelands Jongeren Steenderen als verenigingen opgeheven. Stichting Humstee wordt nog wel steeds gebruikt voor de vooral wat grotere activiteiten zoals de twee-jaarlijkse Trekkertrek en de Humsteefuif.

Het huidige Humstee-bestuur bestaat uit de onderstaande bestuursleden:

Voorzitter Albert-Jan Willemsen
06 21 48 70 14
albert.jan.willemsen@hotmail.com
Penningmeester Jan-Pieter Willemsen
06 52 27 82 89
jptjuh_@hotmail.com
Secretaris Matthijs Beuseker
06 27 24 14 34
matthijsbeuseker@hotmail.com

Daarnaast wordt voor iedere grote activiteit, zoals de Trekkertrek Toldiek, een aparte commissie gecreëerd.

Leave a comment